Giften vanaf 40 € per jaar aan Het Huis van de Sterren geven een belastingvermindering van 45% op het totale bedrag. De Koning Boudewijnstichting verleent hiervoor haar medewerking. 

Je kan hiervoor storten op rekening BE10 0000 0000 0404  van de Koning Boudewijnstichting (BIC: BPOTBEB1) met vermelding “623/3757/10011”.