Samen Leven staat bij ons centraal.

 

We geloven in inclusie. We hebben elk ons rugzakje. We doen zoveel mogelijk samen en passen ons ritme aan. We omarmen de principes van kwartiermaken*: kansen zoeken voor jonge mensen met kwetsbaarheden om erbij te horen en mee te doen volgens eigen mogelijkheden. 

 

De zorg voor dieren en natuur verbindt ons.

 

We proberen naar elkaar te luisteren en mee te voelen.

 

Dit zijn de vier pijlers van het Huis van de Sterren waarvan we denken dat het herstellend** kan werken. We proberen dit aan elkaar te bieden. En we weten dat we daar niet altijd in slagen. En dat is ook goed.  

 

* meer over kwartiermaken: https://sociaal.net/verhaal/kwartiermakers-verleggen-grenzen/

** meer over herstelgerichte visie: https://sociaal.net/achtergrond/herstelgericht-kijken