We willen een leefgemeenschap vormen met veilige en warme contacten tussen mens, dier en natuur.  We formuleren geen grote doelstellingen. De lat ligt vaak te hoog.  De filosoof Heidegger noemde "er-zijn" de existentie van de mens. We zijn niet zo geleerd als de filosofen maar zo voelt het voor ons: "samen in de wereld zijn".

 

We werken aan een visiedocument.